ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิงหวทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 112 หมู่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล รูปแบบการรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษา ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย


โรงเรียนสิงหวิทยาคม กำเนิดขึ้นได้โดยพระครูสุเมธธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์คงคา เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ และตำบลหนองยายพิมพ์ พร้อมด้วยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนประจำตำบลแห่งนี้ขึ้นมา โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินซึ่งมีหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ (น.ส.3 ก) เนื้อที่จำนวน 36 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2523


โดยใช้อักษรย่อโรงเรียน คือ ส เสือ ว แหวน

สีประจำโรงเรียน แดง ขาว

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปสิงห์ ยืนอยู่บนฐาน และมีคบเพลิงที่มีรัศมีแผ่กระจาย มีชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ปลายพลิ้วเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ฐานล่างสุด รัศมีสีแดงที่

แผ่กระจาย หมายถึง ความรู้ที่แผ่ไปทุกทิศ คบเพลิงเป็นรูปอักษรย่อโรงเรียนสีเหลือง หมายถึง เปลวแห่งความรู้สว่างไสว ตัวสิงห์สีแดงยืนอยู่บนฐานสีส้ม หมายถึง การเป็นผู้นำความกล้าหาญ ความมั่นคง ความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แถบโบว์ปลายพลิ้วเป็นรูปครึ่งวงกลม หมายถึง ความโอบอ้อมอารี ความเกื้อหนุนกัน


อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ ลูกสิงห์ไหว้งาม ”

เอกลักษณ์ ของโรงเรียน “ภูมิทัศน์สวย”

ปรัชญาโรงเรียน “ ปญญา นราน. รตน. ” ปัญญา เป็นแก้วของนรชน

คำขวัญโรงเรียน “ กล้าหาญ ชาญวิชา พัฒนา สามัคคี ”